Zwrot VAT z UE - FK Service

Idź do spisu treści

Menu główne

Zwrot VAT z UE

Usługi księgowe > Usługi dodatkowe


Usł
uga polega na przygotowaniu i przesłaniu wniosku (VAT-REF) za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego do zagranicznego urzędu skarbowego w celu otrzymania zwrotu zapłaconego w innym kraju Unii Europejskiej podatku VAT (np: we Włoszech podatku IVA, dla Niemiec MWST, dla Królestwa Danii MOMS, itd.). Każdy kraj UE posiada własne zasady i terminy składania wniosku o zwrot zapłaconego podatku VAT.
Op
łata za usługę już od 5% kwoty zwrotu podatku VAT (netto), w zależności od kraju zwrotu oraz złożoności wniosku. Prowadzimy również sprawy zwrotu podatku VAT o małych wartościach (od 50,00 EURO). W takim przypadku cena usługi uzgadniana jest indywidualnie.
Ca
ła procedura przebiega za pomocą elektronicznych środków komunikacji (bez użycia papieru). Składa się elektroniczny wniosek VAT-REF wraz ze skanami wszystkich dokumentów z których wnioskujemy o zwrot podatku VAT.

W ramach niniejszej usługi dla naszych Klientów proponujemy kompleksową usługę wraz z pełnym przygotowaniem tj
:
skanowanie dokumentów zakupu w innym kraju UE,
odpowiednie opisanie dokonanego zakupu za pomoc
ą międzynarodowych kodów Rady Europy,
przygotowanie wniosku o zwrot VAT-REF w odpowiednim terminie oraz przes
łanie go do właściwego urzędu skarbowego,
monitorowanie rozpatrywania wniosku, sk
ładanie dodatkowych wyjaśnień oraz skanów dokumentów.
koszty przesy
łek pocztowych oraz tłumaczeń zwykłych w cenie usługi.

W wi
ększości wypadków, ze względu na charakter usługi, możliwa jest obsługa firm z terenu całej Polski, wymiana danych następuje elektronicznie, jedynie umowa i pełnomocnictwo przesyłane jest pocztą tradycyjną (kurierem).
Zwracamy uwag
ę, że cała procedura jest bardzo sformalizowana, wymaga wiedzy z dziedziny obsługi skanera, interaktywnych druków PDF, posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz ścisłego stosowania się do procedur unijnych.
Wniosek VAT-REF wype
łniany jest w jednym z języków dopuszczonych przez kraj zwrotu, oprócz języka narodowego najczęściej jest to angielski, niemiecki lub francuski.

Aby uzyskać więcej informacji oraz szczegółów współpracy, zapraszam do niezobowiązującej rozmowy.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego