Pełna księgowość - FK Service

Idź do spisu treści

Menu główne

Pełna księgowość

Usługi księgowe


W zakresie świadczonych usług księgowych w szczególności  znajdują się:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT

 • Sporządzanie sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrzunijnego

 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS

 • Przygotowanie sprawozdań z korzystania ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego

 • Reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS

 • Prowadzenie dodatkowych ewidencji środki trwałe, wyposażenie i inne

 • Przygotowania rocznych sprawozdań finansowych

 • Rozliczenia z kontrahentami (kartoteki, potwierdzenia sald, noty, wezwania do zapłaty,   windykacji należności

 • Przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych

 • Sporządzanie dowolnych raportów dla potrzeb zarządczych

 • Sprawowanie stałego nadzoru nad prowadzoną dokumentacją księgowo-podatkową

 • Sporządzanie zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów

 • Kontrola i weryfikacja ksiąg oraz ewidencji podatkowych, wyprowadzanie zaległości

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego