Księgowość uproszczona - FK Service

Idź do spisu treści

Menu główne

Księgowość uproszczona

Usługi księgowe


W zakresie księgowości uproszczonej świadczymy następujące usługi:

  • Ewidencjonowanie dokumentów księgowych w kpir

  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

  • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT

  • Obliczanie zobowiązań z tytułu podatku VAT oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

  • Monitoring należności i zobowiązań

  • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz statystycznych dla GUS

  • Na życzenie klienta bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych

  • Współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi,

  • Bieżąca kontrola poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych z obowiązującym prawem

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego