Kontrola księgowości - FK Service

Idź do spisu treści

Menu główne

Kontrola księgowości

Usługi księgowe > Usługi dodatkowe


Usługa skierowana jest do firm, które mają własny dział księgowości. Jeśli jesteś właścicielem takiej firmy i chcesz mieć pewność że Twoja księgowość prowadzona jest poprawnie i rzetelnie z punktu widzenia organów skarbowych i ZUS skorzystaj z tej usługi.
Otrzymasz profesjonalną, pisemną opinię o stanie księgowości w Twojej firmie.

1. Wariant dla uproszczonej księgowości - książka przychodów i rozchodów z rejestrami VAT
Skontrolujemy podstawowe aspekty prowadzenia księgowości, takie jak np:
poprawność wystawiania faktur sprzedaży, opisywania dokumentów kosztowych,
rozliczania podatku VAT (terminy rozliczania VAT, import usług, WNT, WDT, poprawność prowadzenia ewidencji środków trwałych, naliczania płac i przekazywania danych do ZUS.
Orientacyjny czas trwania usługi: 1-2 dni robocze
Całkowity koszt usługi:  600,00 złotych netto

2. Wariant dla pełnych ksiąg handlowych  

W ramach tej usługi skontrolujemy podstawowe aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych, takie jak np: poprawność zakładowego planu kont, podstawowych dekretacji, przeksięgowań, poprawność rozrachunków publicznoprawnych, poprawność składanych sprawozdań finansowych, sprawdzimy jak naliczasz różnice kursowe, jak prowadzisz rozliczania podatku VAT (terminy rozliczania VAT, import usług, WNT, WDT), sprawdzimy poprawność bilansu i rachunku zysków i strat w podstawowej formie.
Orientacyjny czas trwania usługi: 3-5 dni robocze
Końcowy koszt usługi:  1 100,00 złotych netto

Dla każdego wariantu otrzymasz pisemny raport z zakresu przeprowadzonych czynności sprawdzających wraz z informacją o potencjalnych zagrożeniach, błędach lub zauważonych brakach wraz z propozycjami poprawiania zauważonych niedociągnięć oraz proponowanymi zmianami mającymi na celu zmniejszenie obciążeń fiskalnych.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego